INSTYTUT FIZYKI PAN
Rada Naukowa
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
 
Warszawa, dnia 2 listopada 2010 r.  


ZAWIADOMIENIE  Rada Naukowa Instytutu Fizyki PAN uprzejmie zawiadamia, że w dniu 15 listopada 2010 roku o godzinie 1200 w Instytucie Fizyki PAN (sala 203) w Warszawie przy al. Lotników 32/46 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgr Łucji Maronypt.: "Mechanizmy degradacji półprzewodnikowych diod laserowych na azotku galu"


 
Promotor: dr hab. Piotr Perlin, prof. IWC PAN
Recenzenci: prof. dr hab. Maciej Bugajski
  prof. dr hab. Marek Godlewski


Rozprawa doktorska wraz z recenzjami jest do wglądu
w Bibliotece oraz na stronie internetowej
Rady Naukowej Instytutu Fizyki PAN.


Przewodniczący Rady Naukowej IF PAN
        prof. dr hab. Jan Mostowski