INSTYTUT FIZYKI PAN
Rada Naukowa
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
 
Warszawa, dnia 1 kwietnia 2009 r. 


ZAWIADOMIENIE Rada Naukowa Instytutu Fizyki PAN uprzejmie zawiadamia, że w dniu15 kwietnia 2009 roku o godzinie1400 w Instytucie Fizyki PAN (sala 203) w Warszawie przy al. Lotników 32/46 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgra Artura Makarewiczapt.: "Struktura, widma elektronowe i fotofizyka N-tlenków
2-alkiloamino-4-nitropirydyny.
Badania metodami chemii kwantowej"


 
Promotor:doc. dr hab. Irena Deperasińska
Recenzenci:doc. dr hab. Maciej Nowak
 prof. dr hab. Joanna Sadlej


Rozprawa doktorska wraz z recenzjami jest do wglądu
w Bibliotece oraz na stronie internetowej
Rady Naukowej Instytutu Fizyki PAN.


Przewodniczący Rady Naukowej IF PAN
        prof. dr hab. Jan Mostowski