INSTYTUT FIZYKI PAN
Rada Naukowa
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
 
Warszawa, dnia 5 grudnia 2019 r. 


ZAWIADOMIENIE Rada Naukowa Instytutu Fizyki PAN uprzejmie zawiadamia, że w dniu18 grudnia 2019 roku o godzinie1400 w Instytucie Fizyki PAN (sala 203) w Warszawie przy al. Lotników 32/46 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgr inż. Khrystyny Levchenkopt.: "(Ga,Mn)(Bi,As) Dilute Magnetic Semiconductor - Characterization of the Layers and Electron Transport in Low-Dimensional Structures"


 
Promotor:prof. dr hab. Tadeusz Wosiński
Recenzenci:prof. dr hab. Maciej Sawicki
 prof. dr hab. Dariusz Wasik


Rozprawa doktorska wraz z recenzjami jest do wglądu
w Bibliotece oraz na stronie internetowej
Rady Naukowej Instytutu Fizyki PAN.


Przewodniczący Rady Naukowej IF PAN
        prof. dr hab. Jacek Kossut