INSTYTUT FIZYKI PAN
Rada Naukowa
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
 
Warszawa, dnia 6 października 2008 r. 


ZAWIADOMIENIE Rada Naukowa Instytutu Fizyki PAN uprzejmie zawiadamia, że w dniu20 października 2008 roku o godzinie1430 w Instytucie Fizyki PAN (sala 203) w Warszawie przy al. Lotników 32/46 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgra Krzysztofa Lebeckiegopt.: "Mikromagnetyczne modelowanie rozkładu namagnesowania
w kwazijednowymiarowych ferromagnetykach:
analiza wpływu periodycznych warunków brzegowych"


 
Promotor:prof. dr hab. Jacek Kossut
Recenzenci:dr hab. Marek Kisielewski
 prof. dr hab. Henryk Szymczak


Rozprawa doktorska wraz z recenzjami jest do wglądu
w Bibliotece oraz na stronie internetowej
Rady Naukowej Instytutu Fizyki PAN.


Przewodniczący Rady Naukowej IF PAN
        prof. dr hab. Jan Mostowski