INSTYTUT FIZYKI PAN
Rada Naukowa
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
 
Warszawa, dnia 29 sierpnia 2011 r.  


ZAWIADOMIENIE  Rada Naukowa Instytutu Fizyki PAN uprzejmie zawiadamia, że w dniu 16 września 2011 roku o godzinie 900 w Instytucie Fizyki PAN (sala 203) w Warszawie przy al. Lotników 32/46 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgra Michała Ławniczakapt.: "Badanie chaosu kwantowego w układach otwartych"


 
Promotor: prof. dr hab. Leszek Sirko
Recenzenci: prof. dr hab. Wojciech Gadomski
  dr hab. Magdalena Załuska-Kotur


Rozprawa doktorska wraz z recenzjami jest do wglądu
w Bibliotece oraz na stronie internetowej
Rady Naukowej Instytutu Fizyki PAN.


Przewodniczący Rady Naukowej IF PAN
        prof. dr hab. Jan Mostowski