INSTYTUT FIZYKI PAN
Rada Naukowa
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
 
Warszawa, dnia 28 sierpnia 2020 r.  


ZAWIADOMIENIE O ZDALNEJ PUBLICZNEJ OBRONIE
ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
  Rada Naukowa Instytutu Fizyki PAN uprzejmie zawiadamia, że w dniu 9 września 2020 roku o godzinie 1200 odbędzie się zdalna publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgr. Damiana Kwiatkowskiegopt.: "Decoherence and entanglement decay of nitrogen-vacancy centers in diamond applied to spectroscopy of environmental noise"


 
Promotor: dr hab. Łukasz Cywiński, prof. IF PAN
Recenzenci: prof. dr hab. Paweł Horodecki
  dr hab. Michał Oszmaniec


Rozprawa doktorska wraz z recenzjami oraz jej streszczeniem jest do wglądu w Bibliotece Instytutu Fizyki PAN, al. Lotników 32/46, Warszawa
oraz na stronie internetowej Rady Naukowej Instytutu Fizyki PAN.

W związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w sposób zdalny. (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 695) art. 63 ust. 5 p. 6 o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2).

Udział w zdalnej publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Damiana Kwiatkowskiego wymaga posiadania aktywnego konta w bezpłatnej usłudze Zoom. Osoby nieposiadające konta mogą się zarejestrować za pomocą strony https://zoom.us/signin

Zarejestrowana osoba może uczestniczyć w obronie poprzez link podany poniżej:

https://zoom.us/j/98124652598

W dniu spotkania po kliknięciu na ten link zostaną Państwo automatycznie połączeni z pokojem wideokonferencyjnym.


Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej IF PAN
        prof. dr hab. Tomasz Story