INSTYTUT FIZYKI PAN
Rada Naukowa
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
 
Warszawa, marzec 2013 r. 


ZAWIADOMIENIE Rada Naukowa Instytutu Fizyki PAN uprzejmie zawiadamia, że w dniu26 marca 2012 roku o godzinie1200 w Instytucie Fizyki PAN (sala 203) w Warszawie przy al. Lotników 32/46 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgra Zbigniewa Kurantapt.: "Badanie zmian właściwości ultracienkich warstw kobaltu pod wpływem struktury otaczających je warstw"


 
Promotor:prof. dr hab. Andrzej Maziewski
Recenzenci:prof. dr hab. Feliks Stobiecki
 prof. dr hab. Henryk Szymczak


Rozprawa doktorska wraz z recenzjami jest do wglądu
w Bibliotece oraz na stronie internetowej
Rady Naukowej Instytutu Fizyki PAN.


Przewodniczący Rady Naukowej IF PAN
        prof. dr hab. Jan Mostowski