INSTYTUT FIZYKI PAN
Rada Naukowa
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
 
Warszawa, dnia 28 listopada 2018 r. 


ZAWIADOMIENIE Rada Naukowa Instytutu Fizyki PAN uprzejmie zawiadamia, że w dniu12 grudnia 2018 roku o godzinie1330 w Instytucie Fizyki PAN (sala 203) w Warszawie przy al. Lotników 32/46 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgr. Michała Kulczykowskiegopt.: "Procesy nierównowagowe i stany zlokalizowane w kondensatach ekscytonowo-polarytonowych"


 
Promotor:dr hab. Michał Matuszewski, prof. IF PAN
Recenzenci:prof. dr hab. Witold Bardyszewski
 prof. dr hab. Krzysztof Sacha


Rozprawa doktorska wraz z recenzjami jest do wglądu
w Bibliotece oraz na stronie internetowej
Rady Naukowej Instytutu Fizyki PAN.


Przewodniczący Rady Naukowej IF PAN
        prof. dr hab. Jacek Kossut