INSTYTUT FIZYKI PAN
Rada Naukowa
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
 
Warszawa, dnia 9 września 2010 r.  


ZAWIADOMIENIE  Rada Naukowa Instytutu Fizyki PAN uprzejmie zawiadamia, że w dniu 22 września 2010 roku o godzinie 1400 w Instytucie Fizyki PAN (sala 203) w Warszawie przy al. Lotników 32/46 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgra Filipa Krzyżewskiegopt.: "Wpływ oddziaływań i niejednorodności na dyfuzję adsorbatu
i dynamikę powierzchni rosnącego kryształu"


 
Promotor: doc. dr hab. Magdalena Załuska-Kotur
Recenzenci: doc. dr hab. Izabella Grzegory
  doc. dr hab. Andrzej Łusakowski


Rozprawa doktorska wraz z recenzjami jest do wglądu
w Bibliotece oraz na stronie internetowej
Rady Naukowej Instytutu Fizyki PAN.


Wiceprzewodnicząca Rady Naukowej IF PAN
        prof. dr hab. Marta Cieplak