INSTYTUT FIZYKI PAN
Rada Naukowa
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
 
Warszawa, dnia 9 września 2010 r. 


ZAWIADOMIENIE Rada Naukowa Instytutu Fizyki PAN uprzejmie zawiadamia, że w dniu27 września 2010 roku o godzinie1200 w Instytucie Fizyki PAN (sala 203) w Warszawie przy al. Lotników 32/46 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgra Marcina Kryśkopt.: "Mikrostruktura warstw InGaN stosowanych w niebieskich emiterach światła"


 
Promotor:prof. dr hab. Michał Leszczyński
Recenzenci:prof. dr hab. Marek Tłaczała
 prof. dr hab. Zbigniew Żytkiewicz


Rozprawa doktorska wraz z recenzjami jest do wglądu
w Bibliotece oraz na stronie internetowej
Rady Naukowej Instytutu Fizyki PAN.


Wiceprzewodnicząca Rady Naukowej IF PAN
        prof. dr hab. Marta Cieplak