INSTYTUT FIZYKI PAN
Rada Naukowa
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
 
Warszawa, dnia 17 listopada 2010 r. 


ZAWIADOMIENIE Rada Naukowa Instytutu Fizyki PAN uprzejmie zawiadamia, że w dniu30 listopada 2010 roku o godzinie1500 w Instytucie Fizyki PAN (sala D) w Warszawie przy al. Lotników 32/46 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgra Piotra Kruszewskiegopt.: "Bariery energetyczne w procesach zmiany stanu ładunkowego półprzewodnikowych nanokropek kwantowych systemu InAs/GaAs"


 
Promotor:dr hab. Ewa Popko
Recenzenci:dr hab. Dariusz Wasik
 prof. dr hab. Tadeusz Wosiński


Rozprawa doktorska wraz z recenzjami jest do wglądu
w Bibliotece oraz na stronie internetowej
Rady Naukowej Instytutu Fizyki PAN.


Przewodniczący Rady Naukowej IF PAN
        prof. dr hab. Jan Mostowski