INSTYTUT FIZYKI PAN
Rada Naukowa
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
 
Warszawa, dnia 24 listopada 2011 r. 


ZAWIADOMIENIE Rada Naukowa Instytutu Fizyki PAN uprzejmie zawiadamia, że w dniu6 grudnia 2011 roku o godzinie1600 w Instytucie Fizyki PAN (sala 203) w Warszawie przy al. Lotników 32/46 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgra Adama Kraśnickiegopt.: "Rotational spectroscopy of selected molecules of astrophysical importance"


 
Promotor:prof. dr hab. Zbigniew Kisiel
Recenzenci:dr hab. Robert Kołos
 prof. dr hab. Włodzimierz Jastrzębski


Rozprawa doktorska wraz z recenzjami jest do wglądu
w Bibliotece oraz na stronie internetowej
Rady Naukowej Instytutu Fizyki PAN.


Przewodniczący Rady Naukowej IF PAN
        prof. dr hab. Jan Mostowski