INSTYTUT FIZYKI PAN
Rada Naukowa
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
 
Warszawa, dnia 24 listopada 2011 r.  


ZAWIADOMIENIE  Rada Naukowa Instytutu Fizyki PAN uprzejmie zawiadamia, że w dniu 6 grudnia 2011 roku o godzinie 1600 w Instytucie Fizyki PAN (sala 203) w Warszawie przy al. Lotników 32/46 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgra Adama Kraśnickiegopt.: "Rotational spectroscopy of selected molecules of astrophysical importance"


 
Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Kisiel
Recenzenci: dr hab. Robert Kołos
  prof. dr hab. Włodzimierz Jastrzębski


Rozprawa doktorska wraz z recenzjami jest do wglądu
w Bibliotece oraz na stronie internetowej
Rady Naukowej Instytutu Fizyki PAN.


Przewodniczący Rady Naukowej IF PAN
        prof. dr hab. Jan Mostowski