INSTYTUT FIZYKI PAN
Rada Naukowa
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
 
Warszawa, dnia 24 czerwca 2008 r. 


ZAWIADOMIENIE Rada Naukowa Instytutu Fizyki PAN uprzejmie zawiadamia, że w dniu8 lipca 2008 roku o godzinie1400 w Instytucie Fizyki PAN (sala 203) w Warszawie przy al. Lotników 32/46 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgra Krzysztofa Kowalskiegopt.: "Elektromagnetycznie wymuszona przezroczystość w zimnych
atomach rubidu w pułapce magneto-optycznej"


 
Promotor:doc. dr hab. Małgorzata Głódź
Recenzenci:prof. dr hab. Włodzimierz Jastrzębski
 dr hab. Ryszard S. Trawiński


Rozprawa doktorska wraz z recenzjami jest do wglądu
w Bibliotece oraz na stronie internetowej
Rady Naukowej Instytutu Fizyki PAN.


Przewodniczący Rady Naukowej IF PAN
        prof. dr hab. Jan Mostowski