INSTYTUT FIZYKI PAN
Rada Naukowa
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
 
Warszawa, dnia 28 listopada 2006 r 


ZAWIADOMIENIE Rada Naukowa Instytutu Fizyki PAN uprzejmie zawiadamia, że w dniu11 grudnia 2006 roku o godzinie1200 w Instytucie Fizyki PAN (sala D) w Warszawie przy al. Lotników 32/46 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgr. Iwony Kowalikpt.: „Stany 3d w strukturze elektronowej powierzchni GaN modyfikowanej
warstwami zawierającymi metale przejściowe”


 
Promotor:doc. dr hab. Bogdan Kowalski
Recenzenci:Prof. dr hab. Krystyna Jabłońska
 dr hab. Jacek Szade


Rozprawa doktorska wraz z recenzjami jest do wglądu
w Bibliotece oraz na stronie internetowej
Rady Naukowej Instytutu Fizyki PAN


P/o Przewodniczącego Rady Naukowej IF PAN
        Prof. dr hab. Jan Mostowski