INSTYTUT FIZYKI PAN
Rada Naukowa
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
 
Warszawa, dnia 11 marca 2022 r. 


ZAWIADOMIENIE O ZDALNEJ PUBLICZNEJ OBRONIE
ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
 Rada Naukowa Instytutu Fizyki PAN uprzejmie zawiadamia, że w dniu 25 marca 2022 roku o godzinie1200 odbędzie się zdalna publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgr inż. Katarzyny Kosylpt.: "Structure and Disorder in Rare Earth Borates Ca3RE2(BO3)4: Diffraction Studies under Ambient Conditions and as a Function of Temperature"

 
Promotor:prof. dr hab. Wojciech Paszkowicz
Promotor pomocniczy:dr Andrew N. Fitch
Recenzenci:prof. dr hab. Wiesław Łasocha
 prof. dr hab. Marek Wołcyrz


Zdalna publiczna obrona odbędzie się w języku angielskim.

Rozprawa doktorska wraz z recenzjami oraz jej streszczeniem są do wglądu w Bibliotece Instytutu Fizyki PAN, al. Lotników 32/46, Warszawa
oraz są umieszczone na http://www.ifpan.edu.pl/rn_ifpan/rn_activity-doktoraty.html.

W związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w sposób zdalny. (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 695) art. 63 ust. 5 p. 6 o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2) z późn. zm.

Udział w zdalnej publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Katarzyny Kosyl wymaga posiadania aktywnego konta w bezpłatnej usłudze Zoom. Osoby nieposiadające konta mogą się zarejestrować za pomocą strony https://zoom.us/signin

Zarejestrowana osoba może uczestniczyć w obronie poprzez link podany poniżej:

https://zoom.us/j/97534293234?pwd=VXI0ZWE3a3dEOGx2QmJWTUxacWk2QT09

W dniu spotkania po kliknięciu na ten link zostaną Państwo automatycznie połączeni z pokojem wideokonferencyjnym.


Announcement about Remote Defense
of Ms. Katarzyna Kosyl s PhD Dissertation entitled
"Structure and Disorder in Rare Earth Borates Ca3RE2(BO3)4: Diffraction Studies under Ambient Conditions
and as a Function of Temperature"

IP PAS is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
Topic: Remote Defense of Ms. Katarzyna Kosyl s PhD Dissertation on March 25, 2022 at 12:00 p.m. Warsaw time.
Please join Zoom Meeting at https://zoom.us/j/97534293234?pwd=VXI0ZWE3a3dEOGx2QmJWTUxacWk2QT09
Meeting ID: 975 3429 3234


Przewodniczący Rady Naukowej IF PAN
        prof. dr hab. Jacek Kossut