INSTYTUT FIZYKI PAN
Rada Naukowa
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
 
Warszawa, dnia 17 lutego 2011 r. 


ZAWIADOMIENIE Rada Naukowa Instytutu Fizyki PAN uprzejmie zawiadamia, że w dniu3 marca 2011 roku o godzinie1200 w Instytucie Fizyki PAN (sala 203) w Warszawie przy al. Lotników 32/46 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgr Anny Kortykipt.: "Influence of chemical substitutions and the oxygen content on superconducting
properties of RE123 single crystals"


 
Promotor:dr hab. Roman Puźniak, prof. IF PAN
Recenzenci:prof. dr hab. Marta Cieplak
 dr hab. Krzysztof Rogacki, prof. INTiBS PAN


Rozprawa doktorska wraz z recenzjami jest do wglądu
w Bibliotece oraz na stronie internetowej
Rady Naukowej Instytutu Fizyki PAN.


Przewodniczący Rady Naukowej IF PAN
        prof. dr hab. Jan Mostowski