INSTYTUT FIZYKI PAN
Rada Naukowa
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
 
Warszawa, dnia 9 maja 2007 r. 


ZAWIADOMIENIE Rada Naukowa Instytutu Fizyki PAN uprzejmie zawiadamia, że w dniu22 maja 2007 roku o godzinie1300 w Instytucie Fizyki PAN (sala 203) w Warszawie przy al. Lotników 32/46 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgra Piotra Kortyki pt.: „Badania struktury elektronowej cz±steczki NaRb” 


 
Promotor:prof. dr hab. Włodzimierz Jastrzębski
Recenzenci:doc. dr hab. Małgorzata GłódĽ
 dr hab. Jarosław Koperski


Rozprawa doktorska wraz z recenzjami jest do wglądu
w Bibliotece oraz na stronie internetowej
Rady Naukowej Instytutu Fizyki PAN


Wiceprzewodniczący Rady Naukowej IF PAN
        prof. dr hab. Andrzej Suchocki