INSTYTUT FIZYKI PAN
Rada Naukowa
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
 
Warszawa, dnia 09 września 2019 r. 


ZAWIADOMIENIE Rada Naukowa Instytutu Fizyki PAN uprzejmie zawiadamia, że w dniu25 września 2019 roku o godzinie1200 w Instytucie Fizyki PAN (sala 203) w Warszawie przy al. Lotników 32/46 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgr. Pavlo Konstantynovapt.: "Określenie zmian lokalnej struktury w warstwach Ga1-xMnxAs wokół atomów Mn zachodzących przy wygrzewaniu termicznym w zakresie 250 - 450 °C"


 
Promotor:dr hab. Iraida Demchenko
Recenzenci:prof. dr hab. Andrzej Burian
 prof. dr hab. Jacek Szade


Rozprawa doktorska wraz z recenzjami jest do wglądu
w Bibliotece oraz na stronie internetowej
Rady Naukowej Instytutu Fizyki PAN.


Przewodniczący Rady Naukowej IF PAN
        prof. dr hab. Jacek Kossut