Nowe projekty badawcze finansowane przez NCN
 
 
Rozstrzygnięte zostały konkursy NCN.
Projekty otrzymali
- w ramach konkursu OPUS 13:
  • prof. Mariusz Gajda, projekt pt.: Krople kwantowe

  • prof. Grzegorz Karczewski, projekt pt.: Wzrost epitaksjalny oraz badania morfologiczne i transportowe PbSnSe w aspekcie ich zastosowań do detekcji i emisji podczerwieni
- w ramach konkursu PRELUDIUM 13
  • mgr Anna Kaleta, projekt pt.: Zastosowanie transmisyjnej mikroskopii elektronowej w badaniu in-situ indukowanych temperaturą zmian pojedynczych nanodrutów półprzewodnikowych typu rdzeń-otoczka zawierających magnetyczne intermetaliki

  • mgr Jakub Płachta, projekt pt.: Optyczne badania półprzewodnikowych drutów kwantowych otrzymanych metodą para-ciecz-ciało stałe

  • mgr Yongjie Wang, projekt pt.: Własności elektronowe i fotoluminescencyjne wybranych związków domieszkowanych Ce3+, Bi3+ i Pr3+ w wysokich ciśnieniach hydrostatycznych

- w ramach konkursu MINIATURA 1
  • dr Dariusz Sztenkiel środki na wyjazd na konferencję


Wszystkim serdecznie gratulujemy.