Dr Ewelina Milińska laureatką konkursu POWROTY ogłoszonego przez FNP
 
 
Dr Ewelina Milińska została laureatką konkursu POWROTY ogłoszonego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (FNP). Program POWROTY skierowany jest do osób posiadających stopień doktora, które na wczesnym etapie swojej kariery przerwały pracę w nauce ze względu na rodzicielstwo lub z powodu pracy w innym sektorze gospodarki. Do konkursu zgłoszono 25 projektów. W ramach trzyetapowej oceny merytorycznej do finansowania zakwalifikowano 5 projektów. Jednym z tematów, który ma być finansowany, jest temat zgłoszony przez dr Milińską: "Modyfikacje właściwości ultracienkich, wielowarstwowych struktur magnetycznych - działania w kierunku stworzenia kryształów magnonicznych". Celem projektu jest wytworzenie i zbadanie magnetostatycznych i dynamicznych właściwości ultracienkich warstw epitaksjalnych o zmodyfikowanych periodycznie właściwościach magnetycznych. Badania skoncentrują się na intencjonalnym wprowadzeniu zmian właściwości magnetycznych w układach Co/Pt i Co/Mo (metodą naświetlania jonowego lub przez kontrolowane tworzenie paskowej struktury domenowej), w celu uzyskania kontroli nad propagującymi w takim materiale falami spinowymi.
Projekt będzie realizowany we współpracy z grupą prof. A. Maziewskiego z Uniwersytetu w Białymstoku, grupą prof. M. Krawczyka z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz z dr R. Böttgerem z Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR).
Kwota uzyskanego finansowania to 799 990 zł.