Nasz Instytut jest licznie reprezentowany w nowo wybranym Komitecie Fizyki Polskiej Akademii Nauk
 
 

Czterech profesorów naszego instytutu, Marek Cieplak, Jacek Kossut, Roman Puźniak i Leszek Sirko zostało wybranych w skład Komitetu Fizyki Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2020-2023. W związku z tym pracownicy IF PAN będą po raz pierwszy tak licznie reprezentowani pośród trzydziestu wybieranych przez krajowe środowisko fizyków członków Komitetu.

Do zadań Komitetu Fizyki PAN należy miedzy innymi: "podejmowanie wszelkich działań służących rozwojowi fizyki oraz wykorzystanie jej osiągnięć dla dobra kraju, przeprowadzanie ocen stanu rozwoju i potrzeb fizyki lub pokrewnych dyscyplin naukowych oraz instytucji naukowych, oraz przygotowywanie opinii, ocen, ekspertyz i prognoz naukowych."

Nowo wybranym członkom Komitetu serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy.