INSTYTUT FIZYKI PAN
Rada Naukowa
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
 
Warszawa, dnia 12 marca 2013 r. 


ZAWIADOMIENIE Rada Naukowa Instytutu Fizyki PAN uprzejmie zawiadamia, że w dniu27 marca 2012 roku o godzinie1400 w Instytucie Fizyki PAN (sala 203) w Warszawie przy al. Lotników 32/46 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgra Krzysztofa A. Kolwasapt.: "Zjawiska transportu elektronowego w mikrostrukturach PbTe z wieloma kontaktami i w strukturach hybrydowych In/PbTe"


 
Promotor:dr hab. Grzegorz Grabecki, prof. IF PAN
Recenzenci:prof. dr hab. Tomasz Story
 dr hab. Jerzy Łusakowski


Rozprawa doktorska wraz z recenzjami jest do wglądu
w Bibliotece oraz na stronie internetowej
Rady Naukowej Instytutu Fizyki PAN.


Przewodniczący Rady Naukowej IF PAN
        prof. dr hab. Jan Mostowski