INSTYTUT FIZYKI PAN
Rada Naukowa
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
 
Warszawa, dnia 26 sierpnia 2014 r. 


ZAWIADOMIENIE Rada Naukowa Instytutu Fizyki PAN uprzejmie zawiadamia, że w dniu19 września 2014 roku o godzinie1100 w Instytucie Fizyki PAN (sala 203) w Warszawie przy al. Lotników 32/46 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgr Dominiki Marty Kochanowskiejpt.: "Wzrost i charakterystyka pół-izolujących kryształów Cd1-xMnxTe"


 
Promotor:prof. dr hab. Andrzej Mycielski
Recenzenci:prof. dr hab. Franciszek Firszt
 prof. dr hab. Marek Godlewski


Rozprawa doktorska wraz z recenzjami jest do wglądu
w Bibliotece oraz na stronie internetowej
Rady Naukowej Instytutu Fizyki PAN.


Przewodniczący Rady Naukowej IF PAN
        prof. dr hab. Jan Mostowski