INSTYTUT FIZYKI PAN
Rada Naukowa
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
 
Warszawa, dnia 7 lutego 2008 r. 


ZAWIADOMIENIE Rada Naukowa Instytutu Fizyki PAN uprzejmie zawiadamia, że w dniu27 lutego 2008 roku o godzinie1230 w Instytucie Fizyki PAN (sala 203) w Warszawie przy al. Lotników 32/46 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgra Serhiya Kobyakovapt.: "Influence of defect structure and external pressure
on optical properties of ions with d3 type electronic
structure (Cr3+ and Mn4+) in selected oxide crystals"


 
Promotor:prof. dr hab. Andrzej Suchocki
Recenzenci:prof. dr hab. Witold Ryba-Romanowski
 prof. dr hab. Henryk Szymczak


Rozprawa doktorska wraz z recenzjami jest do wglądu
w Bibliotece oraz na stronie internetowej
Rady Naukowej Instytutu Fizyki PAN.


Przewodniczący Rady Naukowej IF PAN
        prof. dr hab. Jan Mostowski