INSTYTUT FIZYKI PAN
Rada Naukowa
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
 
Warszawa, dnia 10 stycznia 2011 r. 


ZAWIADOMIENIE Rada Naukowa Instytutu Fizyki PAN uprzejmie zawiadamia, że w dniu26 stycznia 2011 roku o godzinie1400 w Instytucie Fizyki PAN (sala 203) w Warszawie przy al. Lotników 32/46 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgra Wojciecha Knoffapt.: "Półprzewodnikowe ferromagnetyczne warstwy (Ge, Mn)Te - otrzymywanie
oraz właściwości magnetyczne i elektryczne"


 
Promotor:prof. dr hab. Tomasz Story
Recenzenci:prof. dr hab. Grzegorz Grabecki, prof. IF PAN
 prof. nzw. dr hab. Tadeusz Luciński


Rozprawa doktorska wraz z recenzjami jest do wglądu
w Bibliotece oraz na stronie internetowej
Rady Naukowej Instytutu Fizyki PAN.


Przewodniczący Rady Naukowej IF PAN
        prof. dr hab. Jan Mostowski