INSTYTUT FIZYKI PAN
Rada Naukowa
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
 
Warszawa, dnia 1 czerwca 2010 r. 


ZAWIADOMIENIE Rada Naukowa Instytutu Fizyki PAN uprzejmie zawiadamia, że w dniu14 czerwca 2010 roku o godzinie1500 w Instytucie Fizyki PAN (sala 203) w Warszawie przy al. Lotników 32/46 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgra Łukasza Kilańskiegopt.: "Magnetyzm półprzewodników o strukturze CuFeS2 oraz NaCl
na przykładach (Cd, Zn) MnGeAs2 oraz GeSnMnEuTe"


 
Promotor:prof. dr hab. Witold Dobrowolski
Recenzenci:prof. dr hab. Maria Kamińska
 prof. dr hab. Tomasz Story


Rozprawa doktorska wraz z recenzjami jest do wglądu
w Bibliotece oraz na stronie internetowej
Rady Naukowej Instytutu Fizyki PAN.


Przewodniczący Rady Naukowej IF PAN
        prof. dr hab. Jan Mostowski