INSTYTUT FIZYKI PAN
Rada Naukowa
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
 
Warszawa, dnia 1 czerwca 2010 r.  


ZAWIADOMIENIE  Rada Naukowa Instytutu Fizyki PAN uprzejmie zawiadamia, że w dniu 14 czerwca 2010 roku o godzinie 1500 w Instytucie Fizyki PAN (sala 203) w Warszawie przy al. Lotników 32/46 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgra Łukasza Kilańskiegopt.: "Magnetyzm półprzewodników o strukturze CuFeS2 oraz NaCl
na przykładach (Cd, Zn) MnGeAs2 oraz GeSnMnEuTe"


 
Promotor: prof. dr hab. Witold Dobrowolski
Recenzenci: prof. dr hab. Maria Kamińska
  prof. dr hab. Tomasz Story


Rozprawa doktorska wraz z recenzjami jest do wglądu
w Bibliotece oraz na stronie internetowej
Rady Naukowej Instytutu Fizyki PAN.


Przewodniczący Rady Naukowej IF PAN
        prof. dr hab. Jan Mostowski