INSTYTUT FIZYKI PAN
Rada Naukowa
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
 
Warszawa, dnia 31 stycznia 2007 r. 


ZAWIADOMIENIE Rada Naukowa Instytutu Fizyki PAN uprzejmie zawiadamia, że w dniu27 lutego 2007 roku o godzinie1500 w Instytucie Fizyki PAN (sala D) w Warszawie przy al. Lotników 32/46 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgra Artema Khvorostovapt.: „Fotoindukowane procesy przeniesienia protonu
obserwowane w pochodnych tiouracylu”


 
Promotor:doc. dr hab. Maciej J. Nowak
Recenzenci: Prof. dr hab. Zbigniew Kisiel
 Prof. dr hab. Zofia Mielke


Rozprawa doktorska wraz z recenzjami jest do wglądu
w Bibliotece oraz na stronie internetowej
Rady Naukowej Instytutu Fizyki PAN


Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej IF PAN
        Prof. dr hab. Jan Mostowski