INSTYTUT FIZYKI PAN
Rada Naukowa
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
 
Warszawa, dnia 4 grudnia 2018 r. 


ZAWIADOMIENIE Rada Naukowa Instytutu Fizyki PAN uprzejmie zawiadamia, że w dniu18 grudnia 2018 roku o godzinie1200 w Instytucie Fizyki PAN (sala 203) w Warszawie przy al. Lotników 32/46 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgr. Rogera Kalvigapt.: "Lokalna struktura i własności magnetyczne epitaksjalnych warstw Mn5Ge3 domieszkowanych węglem"


 
Promotor:dr hab. Ewa Jędryka, prof. IF PAN
Recenzenci:dr hab. Ryszard Gieniusz, prof. UwB
 prof. dr hab. Czesław Kapusta


Rozprawa doktorska wraz z recenzjami jest do wglądu
w Bibliotece oraz na stronie internetowej
Rady Naukowej Instytutu Fizyki PAN.


Przewodniczący Rady Naukowej IF PAN
        prof. dr hab. Jacek Kossut