INSTYTUT FIZYKI PAN
Rada Naukowa
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
 
Warszawa, dnia 3 marca 2009 r. 


ZAWIADOMIENIE Rada Naukowa Instytutu Fizyki PAN uprzejmie zawiadamia, że w dniu19 marca 2009 roku o godzinie1200 w Instytucie Fizyki PAN (sala 203) w Warszawie przy al. Lotników 32/46 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgra Valerego Kalkouski`egopt.: "Planar nanostructures made of diluted magnetic semiconductors-
epitaxial growth and transport properties"


 
Promotor:prof. dr hab. Grzegorz Karczewski
Recenzenci:prof. dr hab. Tomasz Story
 dr hab. Dariusz Wasik


Rozprawa doktorska wraz z recenzjami jest do wglądu
w Bibliotece oraz na stronie internetowej
Rady Naukowej Instytutu Fizyki PAN.


Przewodniczący Rady Naukowej IF PAN
        prof. dr hab. Jan Mostowski