INSTYTUT FIZYKI PAN
Rada Naukowa
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
 
Warszawa, dnia 29 kwietnia 2021 r. 


ZAWIADOMIENIE O ZDALNEJ PUBLICZNEJ OBRONIE
ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
 Rada Naukowa Instytutu Fizyki PAN uprzejmie zawiadamia, że w dniu 31 maja 2021 roku o godzinie1500 odbędzie się zdalna publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgr Diany Kalinowskiejpt.: "Wyznaczenie struktury molekularnej związków o potencjale farmakologicznym z wykorzystaniem metodologii bazującej na rentgenowskiej spektroskopii absorpcyjnej"

 
Promotor:dr hab. Marcin Klepka
Recenzenci:prof. dr Władysław Minor
 prof. dr hab. Paweł Korecki
 dr hab. inż. Agnieszka Witkowska, prof. PG


Rozprawa doktorska wraz z recenzjami oraz jej streszczeniem są do wglądu w Bibliotece Instytutu Fizyki PAN, al. Lotników 32/46, Warszawa
oraz są umieszczone na http://www.ifpan.edu.pl/rn_ifpan/rn_activity-doktoraty.html.

W związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w sposób zdalny. (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 695) art. 63 ust. 5 p. 6 o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2).

Udział w zdalnej publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Diany Kalinowskiej wymaga posiadania aktywnego konta w bezpłatnej usłudze Zoom. Osoby nieposiadające konta mogą się zarejestrować za pomocą strony https://zoom.us/signin

Zarejestrowana osoba może uczestniczyć w obronie poprzez link podany poniżej:

https://zoom.us/j/98141546997?pwd=MG0wRzYyZEFmK2lRTVRONDFqZlZNUT09

W dniu spotkania po kliknięciu na ten link zostaną Państwo automatycznie połączeni z pokojem wideokonferencyjnym.


Przewodniczący Rady Naukowej IF PAN
        prof. dr hab. Jacek Kossut