INSTYTUT FIZYKI PAN
Rada Naukowa
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
 
Warszawa, dnia 11 czerwca 2018 r. 


ZAWIADOMIENIE Rada Naukowa Instytutu Fizyki PAN uprzejmie zawiadamia, że w dniu26 czerwca 2018 roku o godzinie1200 w Instytucie Fizyki PAN (sala D) w Warszawie przy al. Lotników 32/46 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgr. Dariusza Kajtochapt.: "Quantum Interferometry with Spinor Condensates"


 
Promotor:dr hab. Emilia Witkowska, prof. IF PAN
Recenzenci:dr hab. Bogdan Damski
 dr hab. Rafał Demkowicz-Dobrzański, prof. UW


Rozprawa doktorska wraz z recenzjami jest do wglądu
w Bibliotece oraz na stronie internetowej
Rady Naukowej Instytutu Fizyki PAN.


Przewodniczący Rady Naukowej IF PAN
        prof. dr hab. Jacek Kossut