INSTYTUT FIZYKI PAN
Rada Naukowa
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
 
Warszawa, dnia 5 kwietnia 2019 r. 


ZAWIADOMIENIE Rada Naukowa Instytutu Fizyki PAN uprzejmie zawiadamia, że w dniu23 kwietnia 2019 roku o godzinie1200 w Instytucie Fizyki PAN (sala 203) w Warszawie przy al. Lotników 32/46 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgr. Dawida Jaroszapt.: "Warstwy i struktury kwantowe na bazie ZnO i Zn1-xMgxO otrzymane metodą PA-MBE do zastosowań w optoelektronice"


 
Promotor:dr hab. Henryk Teisseyre
Recenzenci:prof. dr hab. inż. Robert Kudrawiec
 dr hab. Michał Borysiewicz, prof. ITE


Rozprawa doktorska wraz z recenzjami jest do wglądu
w Bibliotece oraz na stronie internetowej
Rady Naukowej Instytutu Fizyki PAN.


Przewodniczący Rady Naukowej IF PAN
        prof. dr hab. Jacek Kossut