INSTYTUT FIZYKI PAN
Rada Naukowa
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
 
Warszawa, dnia 9 listopada 2009 r. 


ZAWIADOMIENIE Rada Naukowa Instytutu Fizyki PAN uprzejmie zawiadamia, że w dniu25 listopada 2009 roku o godzinie1500 w Instytucie Fizyki PAN (sala 203) w Warszawie przy al. Lotników 32/46 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgra Pawła Jakubasapt.: "Theory of generation of Frenkel pairs in semiconductors:
consequences for electric, magnetic,
and structural properties"


 
Promotor:prof. dr hab. Piotr Bogusławski
Recenzenci:doc. dr hab. Ryszard Buczko
 prof. dra hab. Jacek Majewski


Rozprawa doktorska wraz z recenzjami jest do wglądu
w Bibliotece oraz na stronie internetowej
Rady Naukowej Instytutu Fizyki PAN.


Przewodniczący Rady Naukowej IF PAN
        prof. dr hab. Jan Mostowski