INSTYTUT FIZYKI PAN
Rada Naukowa
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
 
Warszawa, dnia 8 lutego 2016 r.  


ZAWIADOMIENIE  Rada Naukowa Instytutu Fizyki PAN uprzejmie zawiadamia, że w dniu 23 lutego 2016 roku o godzinie 1200 w Instytucie Fizyki PAN (sala 203) w Warszawie przy al. Lotników 32/46 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgra Francesco Ivaldiegopt.: "Structural and electronic properties of indium rich nitride nanostructures"


 
Promotor: dr hab. Piotr Dłużewski, prof. IF PAN
Recenzenci: prof. dr hab. Jan Dutkiewicz
  prof. nzw. dr hab. Robert Kudrawiec


Rozprawa doktorska wraz z recenzjami jest do wglądu
w Bibliotece oraz na stronie internetowej
Rady Naukowej Instytutu Fizyki PAN.


Przewodniczący Rady Naukowej IF PAN
        prof. dr hab. Jacek Kossut