INSTYTUT FIZYKI PAN
Rada Naukowa
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
 
Warszawa, dnia 1 kwietnia 2021 r.  


ZAWIADOMIENIE O ZDALNEJ PUBLICZNEJ OBRONIE
ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
  Rada Naukowa Instytutu Fizyki PAN uprzejmie zawiadamia, że w dniu 16 kwietnia 2021 roku o godzinie 1500 odbędzie się zdalna publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgr. Pham Dinh Quoc Huypt.: "Interaction of fullerene derivatives and Cu2+ ions with amyloid beta peptides and their fibrils"

 
Promotor: prof. dr hab. Mai Suan Li
Recenzenci: prof. dr hab. Wiesław Andrzej Nowak
  prof. dr hab. Adam Patkowski


Zdalna publiczna obrona odbędzie się w języku angielskim.

Rozprawa doktorska wraz z recenzjami oraz jej streszczeniem są do wglądu w Bibliotece Instytutu Fizyki PAN, al. Lotników 32/46, Warszawa
oraz są umieszczone na http://www.ifpan.edu.pl/rn_ifpan/rn_activity-doktoraty.html.

W związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w sposób zdalny. (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 695) art. 63 ust. 5 p. 6 o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2).

Udział w zdalnej publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Pham Dinh Quoc Huy wymaga posiadania aktywnego konta w bezpłatnej usłudze Zoom. Osoby nieposiadające konta mogą się zarejestrować za pomocą strony https://zoom.us/signin

Zarejestrowana osoba może uczestniczyć w obronie poprzez link podany poniżej:

https://zoom.us/j/95218380604?pwd=ZTRPZ2oyR1U5MWZBUTVDNHRwUElxQT09

W dniu spotkania po kliknięciu na ten link zostaną Państwo automatycznie połączeni z pokojem wideokonferencyjnym.

Announcement about Remote Defense
of Mr. Pham Dinh Quoc Huy's PhD Dissertation entitled
"Interaction of fullerene derivatives and Cu2+ ions with amyloid beta peptides and their fibrils"


IP PAS is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
Topic: Remote Defense of Mr. Pham Dinh Quoc Huy's PhD Dissertation on April&nsbp;16, 2021 at 3:00 p.m. Warsaw time.
Please join Zoom Meeting at https://zoom.us/j/95218380604?pwd=ZTRPZ2oyR1U5MWZBUTVDNHRwUElxQT09
Meeting ID: 952 1838 0604


Przewodniczący Rady Naukowej IF PAN
        prof. dr hab. Jacek Kossut