INSTYTUT FIZYKI PAN
Rada Naukowa
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
 
Warszawa, dnia 18 kwietnia 2007 r.  


ZAWIADOMIENIE  Rada Naukowa Instytutu Fizyki PAN uprzejmie zawiadamia, że w dniu 30 kwietnia 2007 roku o godzinie 1200 w Instytucie Fizyki PAN (sala 203) w Warszawie przy al. Lotników 32/46 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgra Tarka Rashada Ebrahima Hammada  pt.: „Magnetic field penetration depth investigations in magnetically grain-aligned Ce-doped Nd2CuO4 cuprate superconductors”  


 
Promotor: doc. dr hab. Andrzej J. Zaleski
Recenzenci: dr hab. Andrzej Golnik
  doc. dr hab. Roman Pužniak


Rozprawa doktorska wraz z recenzjami jest do wglądu
w Bibliotece oraz na stronie internetowej
Rady Naukowej Instytutu Fizyki PAN


Przewodniczący Rady Naukowej IF PAN
        Prof. dr hab. Jan Mostowski