Biblioteka Czasopisma Webmail
 
 
 
Postępowania habilitacyjne
 
 

POSTĘPOWANIA   HABILITACYJNE  
 • Postępowanie habilitacyjne dra Piotra Wojnara
  Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego:  (  )
  Powołanie Komisji ds. przewodu habilitacyjnego:  (  )
  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego:  (  )
  Recenzje:  
        ♦ Recenzja prof. dra hab. Tomasza Kostyrko:  ( ) 
        ♦ Recenzja dra hab. inż. Artura Podhorodeckiego, prof. PWr.:  ( ) 
        ♦ Recenzja prof. dra hab. Romana Stępniewskiego:  ( ) 
  Autoreferat (wersja polska):  (  )
  Autoreferat (wersja angielska):  (  )
   
 • Postępowanie habilitacyjne dr Emilii Witkowskiej
  Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego:  (  )
  Powołanie Komisji ds. przewodu habilitacyjnego:  (  )
  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego:  (  )
  Recenzje:  
        ♦ Recenzja dra hab. Łukasza Cywińskiego, prof. IF PAN:  ( ) 
        ♦ Recenzja prof. dra hab. Krzysztofa Sachy:  ( ) 
        ♦ Recenzja prof. dra hab. Marka Trippenbacha:  ( ) 
  Autoreferat (wersja polska):  (  )
  Autoreferat (wersja angielska):  (  )
   
 • Postępowanie habilitacyjne dra Pavlo Aleshkevycha
  Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego:  (  )
  Powołanie Komisji ds. przewodu habilitacyjnego:  (  )
  Zmiana składu Komisji ds. przewodu habilitacyjnego:  (  )
  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego:  (  )
  Recenzje:  
        ♦ Recenzja prof. dra hab. Marka Godlewskiego:  ( ) 
        ♦ Recenzja dra hab. Zbigniewa Korczaka:  ( ) 
        ♦ Recenzja prof. dra hab. Ryszarda Krzyminiewskiego:  ( ) 
  Autoreferat (wersja polska):  (  )
  Autoreferat (wersja angielska):  (  )
  Uchwała w sprawie umorzenia postępowania habilitowanego:  (  )
   
 • Postępowanie habilitacyjne dr Iraidy Demchenko
  Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego:  (  )
  Powołanie Komisji ds. przewodu habilitacyjnego:  (  )
  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego:  (  )
  Recenzje:  
        ♦ Recenzja prof. dra hab. Czesława Kapusty:  ( ) 
        ♦ Recenzja dra hab. Macieja Kozaka, prof. UAM:  ( ) 
        ♦ Recenzja prof. dr hab. Adriana Kozaneckiego:  ( ) 
  Autoreferat (wersja polska):  (  )
  Autoreferat (wersja angielska):  (  )
  Uchwała w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego:  (  )
   
 • Postępowanie habilitacyjne dr Jolanty Borysiuk
  Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego:  (  )
  Powołanie Komisji ds. przewodu habilitacyjnego:  (  )
  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego:  (  )
  Recenzje:  
        ♦ Recenzja prof. dra hab. Leszka Kępińskiego:  ( ) 
        ♦ Recenzja prof. dra hab. inż. Jerzego Morgiela:  ( ) 
   ;     ♦ Recenzja dr hab. Danuty Stróż:  ( ) 
  Autoreferat (wersja polska):  (  )
  Autoreferat (wersja angielska):  (  )
  Uchwała w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego:  (  )
   
 • Postępowanie habilitacyjne dra Wojciecha T. Chyli
  Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego:  (  )
  Powołanie Komisji ds. przewodu habilitacyjnego:  (  )
  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego:  (  )
  Recenzje:  
        ♦ Recenzja dra hab. Adama Bechlera:  ( ) 
        ♦ Recenzja dra hab. Bernarda Jancewicza:  ( ) 
        ♦ Recenzja prof. dra hab. Jana Mostowskiego:  ( ) 
  Autoreferat (wersja polska):  (  )
  Autoreferat (wersja angielska):  (  )
  Uchwała w sprawie odmowy nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego:  (  )
   
 • Postępowanie habilitacyjne dra Tomasza Sowińskiego
  Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego:  (  )
  Powołanie Komisji ds. przewodu habilitacyjnego:  (  )
  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego:  (  )
  Recenzje:  
        ♦ Recenzja prof. dra hab. Marka Kusia:  ( ) 
        ♦ Recenzja prof. dra hab. Krzysztofa Sachy:  ( ) 
        ♦ Recenzja dra hab. Piotra Żuchowskiego:  ( ) 
  Autoreferat (wersja polska):  (  )
  Autoreferat (wersja angielska):  (  )
  Uchwała w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego:  (  )
   
 • Postępowanie habilitacyjne dra Włodzimierza Ungiera
  Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego:  (  )
  Powołanie Komisji ds. przewodu habilitacyjnego:  (  )
  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego:  (  )
  Recenzje:  
        ♦ Recenzja prof. dr hab. Marii Kamińskiej:  ( ) 
        ♦ Recenzja prof. dra hab. Ryszarda Krzyminiewskiego:  ( ) 
        ♦ Recenzja prof. dra hab. Włodzimierza Zawadzkiego:  ( ) 
  Autoreferat (wersja polska):  (  )
  Autoreferat (wersja angielska):  (  )
  Uchwała w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego:  (  )
   
 • Postępowanie habilitacyjne dra Łukasza Cywińskiego
  Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego:  (  )
  Powołanie Komisji ds. przewodu habilitacyjnego:  (  )
  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego:  (  )
  Recenzje:  
        ♦ Recenzja dra hab. Marka Kusia:  ( ) 
        ♦ Recenzja prof. dra hab. inż Pawła Machnikowskiego:  ( ) 
        ♦ Recenzja prof. dr hab. Marka Żukowskiego:  ( ) 
  Autoreferat (wersja polska):  (  )
  Autoreferat (wersja angielska):  (  )
  Uchwała w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego:  (  )
   
 • Postępowanie habilitacyjne dra Daniela Jakubczyka
  Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego:  (  )
  Powołanie Komisji ds. przewodu habilitacyjnego:  (  )
  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego:  (  )
  Recenzje:  
        ♦ Recenzja dra hab. Romana Ciuryło:  ( ) 
        ♦ Recenzja prof. dra hab. Szymona Malinowskiego:  ( ) 
        ♦ Recenzja prof. dr hab. Magdaleny Załuskiej-Kotur:  ( ) 
  Autoreferat (wersja polska):  (  )
  Autoreferat (wersja angielska):  (  )
  Uchwała w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego:  (  )
   
 • Postępowanie habilitacyjne dr Małgorzaty Wierzbowskiej
  Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego:  (  )
  Powołanie Komisji ds. przewodu habilitacyjnego:  (  )
  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego:  (  )
  Recenzje:  
        ♦ Recenzja prof. dr hab. Ewy Brocławik:  ( ) 
        ♦ Recenzja prof. nzw. dra hab. Ryszarda Buczko:  ( ) 
        ♦ Recenzja prof. dra hab. Stanisława Krukowskiego:  ( ) 
  Autoreferat (wersja polska):  (  )
  Autoreferat (wersja angielska):  (  )
  Uchwała w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego:  (  )
   
 • Postępowanie habilitacyjne dra Piotra Deuara
  Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego:  (  )
  Powołanie Komisji ds. przewodu habilitacyjnego:  (  )
  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego:  (  )
  Recenzje:  
        ♦ Recenzja prof. dra hab. Marka Czachora:  ( ) 
        ♦ Recenzja prof. dra hab. Marka Kusia:  ( ) 
        ♦ Recenzja prof. dra hab. Jakuba Zakrzewskiego:  ( ) 
  Autoreferat (wersja polska):  (  )
  Autoreferat (wersja angielska):  (  )
  Uchwała w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego:  (  )
   
 • Postępowanie habilitacyjne dra Cezarego Śliwy
  Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego:  (  )
  Powołanie Komisji ds. przewodu habilitacyjnego:  (  )
  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego:  (  )
  Recenzje:  
        ♦ Recenzja prof. dra hab. Janusza Adamowskiego:  ( ) 
        ♦ Recenzja prof. dra hab. Stanisława Krukowskiego:  ( ) 
        ♦ Recenzja dra hab. Ryszarda Buczko:  ( ) 
  Autoreferat (wersja polska):  (  )
  Autoreferat (wersja angielska):  (  )
  Uchwała w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego:  (  )
   
 • Postępowanie habilitacyjne dr Anny Wolskiej
  Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego:  (  )
  Powołanie Komisji ds. przewodu habilitacyjnego:  (  )
  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego:  (  )
  Recenzje:  
        ♦ Recenzja dra hab. Mariusza Krawca:  ( ) 
        ♦ Recenzja prof. dra hab. Michała Leszczyńskiego:  ( ) 
        ♦ Recenzja prof. dra hab. Jacka Szade:  ( ) 
  Autoreferat (wersja polska):  (  )
  Autoreferat (wersja angielska):  (  )
  Uchwała w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego:  (  )
   
 • Postępowanie habilitacyjne dra Michała Boćkowskiego
  Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego:  (  )
  Powołanie Komisji ds. przewodu habilitacyjnego:  (  )
  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego:  (  )
  Recenzje:  
        ♦ Recenzja prof. dra hab. Marka Berkowskiego:  ( ) 
        ♦ Recenzja prof. dra hab. Jana Deca:  ( ) 
        ♦ Recenzja prof. dra hab. Franciszka Firszta:  ( ) 
  Autoreferat (wersja polska):  (  )
  Autoreferat (wersja angielska):  (  )
  Uchwała w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego:  (  )
   
 • Postępowanie habilitacyjne dra Tomasza Marka Rusina
  Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego:  (  )
  Powołanie Komisji ds. przewodu habilitacyjnego:  (  )
  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego:  (  )
  Recenzje:  
        ♦ Recenzja prof. dr. hab. Janusza Adamowskiego:  ( ) 
        ♦ Recenzja dr. hab. Ryszarda Buczko:  ( ) 
        ♦ Recenzja prof. dr. hab. inż. Lucjana Jacaka:  ( ) 
  Autoreferat (wersja polska):  (  )
  Autoreferat (wersja angielska):  (  )
  Uchwała w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego:  (  )
   
 • Postępowanie habilitacyjne dra Henryka Grzegorza Teisseyre
  Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego:  (  )
  Powołanie Komisji ds. przewodu habilitacyjnego:  (  )
  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego:  (  )
  Recenzje:  
        ♦ Recenzja prof. dra hab. Bogdana Bułki:  ( ) 
        ♦ Recenzja prof. dra hab. Grzegorza Karczewskiego:  ( ) 
        ♦ Recenzja dra hab. Andrzeja Maziewskiego:  ( ) 
  Autoreferat (wersja polska):  (  )
  Autoreferat (wersja angielska):  (  )
  Uchwała w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego:  (  )
   
 • Postępowanie habilitacyjne dra inż. Adama Nabiałka
  Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego:  (  )
  Powołanie Komisji ds. przewodu habilitacyjnego:  (  )
  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego:  (  )
  Recenzje:  
        ♦ Recenzja prof. dra hab. Andrzeja Kołodziejczyka:  ( ) 
        ♦ Recenzja prof. dra hab. Piotra Przysłupskiego:  ( ) 
        ♦ Recenzja prof. dra hab. Wojciecha Suskiego:  ( ) 
  Autoreferat (wersja polska):  (  )
  Autoreferat (wersja angielska):  (  )
  Uchwała w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego:  (  )
   
 • Postępowanie habilitacyjne dra Sławomira Kreta
  Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego:  (  )
  Powołanie Komisji ds. przewodu habilitacyjnego:  (  )
  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego:  (  )
  Recenzje:  
        ♦ Recenzja prof. dra hab. Mieczysława Jałochowskiego:  ( ) 
        ♦ Recenzja prof. dra hab. Michała Nawrockiego:  ( ) 
        ♦ Recenzja dra hab. Zbigniewa R. Żytkiewicza:  ( ) 
  Autoreferat (wersja polska):  (  )
  Autoreferat (wersja angielska):  (  )
  Uchwała w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego:  (  )
   
 • Postępowanie habilitacyjne dra Mikhaila G. Brika
  Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego:  (  )
  Powołanie Komisji ds. przewodu habilitacyjnego:  (  )
  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego:  (  )
  Recenzje:  
        ♦ Recenzja prof. dra hab. Piotra Bogusławskiego:  ( ) 
        ♦ Recenzja prof. dra hab. Stanisława Kaprzyka:  ( ) 
        ♦ Recenzja prof. dra hab. Krzysztofa Parlinskiego:  ( ) 
  Autoreferat (wersja polska):  (  )
  Autoreferat (wersja angielska):  (  )
  Uchwała w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego:  (  )
   
 • Postępowanie habilitacyjne dr Agaty Kamińskiej
  Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego:  (  )
  Powołanie Komisji ds. przewodu habilitacyjnego:  (  )
  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego:  (  )
  Recenzje:  
        ♦ Recenzja prof. dra hab. Jacka Baranowskiego:  ( ) 
        ♦ Recenzja prof. dra hab. Kazimierza Łątka:  ( ) 
        ♦ Recenzja dra hab. Dariusza Wasika:  ( ) 
  Autoreferat (wersja polska):  (  )
  Autoreferat (wersja angielska):  (  )
  Uchwała w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego:  (  )
   
 • Postępowanie habilitacyjne dr Marii Tekielak
  Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego:  (  )
  Powołanie Komisji ds. przewodu habilitacyjnego:  (  )
  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego:  (  )
  Recenzje:  
        ♦ Recenzja prof. dra hab. Bogdana Idzikowskiego:  ( ) 
        ♦ Recenzja prof. dra hab. Andrzeja Wiśniewskiego:  ( ) 
        ♦ Recenzja dra hab. Ryszarda Zdyba:  ( ) 
  Autoreferat (wersja polska):  (  )
  Autoreferat (wersja angielska):  (  )
  Uchwała w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego:  (  )
    
Adres:     al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
Tel.:   (+48 22) 843 70 01 NIP:  525-000-92-75
Fax.:  (+48 22) 843 09 26 REGON:  000326061