INSTYTUT FIZYKI PAN
Rada Naukowa
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
 
Warszawa, dnia 4 listopada 2009 r.  


ZAWIADOMIENIE  Rada Naukowa Instytutu Fizyki PAN uprzejmie zawiadamia, że w dniu 19 listopada 2009 roku o godzinie 1230 w Instytucie Fizyki PAN (sala 203) w Warszawie przy al. Lotników 32/46 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgr Agnieszki Góreckiejpt.: "Dynamika kondensatu Bosego-Einsteina w temperaturze różnej od zera"


 
Promotor: doc. dr hab. Mariusz Gajda
Recenzenci: prof. dr hab. Jan Mostowski
  prof. dr hab. Jakub Zakrzewski


Rozprawa doktorska wraz z recenzjami jest do wglądu
w Bibliotece oraz na stronie internetowej
Rady Naukowej Instytutu Fizyki PAN.


Przewodniczący Rady Naukowej IF PAN
        prof. dr hab. Jan Mostowski