INSTYTUT FIZYKI PAN
Rada Naukowa
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
 
Warszawa, dnia 27 sierpnia 2012 r. 


ZAWIADOMIENIE Rada Naukowa Instytutu Fizyki PAN uprzejmie zawiadamia, że w dniu10 września 2012 roku o godzinie1200 w Instytucie Fizyki PAN (sala 203) w Warszawie przy al. Lotników 32/46 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgra Michała Marcina Głowackiegopt.: "Właściwości optyczne i strukturalne krzemianów ziem rzadkich
i ich roztworów stałych"


 
Promotor:prof. dr hab. Marek Berkowski
Recenzenci:prof. dr hab. Michał Malinowski
 prof. dr hab. Andrzej Suchocki


Rozprawa doktorska wraz z recenzjami jest do wglądu
w Bibliotece oraz na stronie internetowej
Rady Naukowej Instytutu Fizyki PAN.


Przewodniczący Rady Naukowej IF PAN
        prof. dr hab. Jan Mostowski