INSTYTUT FIZYKI PAN
Rada Naukowa
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
 
Warszawa, dnia 2 czerwca 2008 r. 


ZAWIADOMIENIE Rada Naukowa Instytutu Fizyki PAN uprzejmie zawiadamia, że w dniu16 czerwca 2008 roku o godzinie1000 w Instytucie Fizyki PAN (sala D) w Warszawie przy al. Lotników 32/46 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgr Ganny Geregipt.: "Matrix isolation studies of structure and UV-induced transformations
of selected N-heterocyclic molecules"


 
Promotor:doc. dr hab. Maciej J. Nowak
Recenzenci:doc. dr hab. Irena Deperasińska
 dr hab. Maria Wierzejewska-Hnat


Rozprawa doktorska wraz z recenzjami jest do wglądu
w Bibliotece oraz na stronie internetowej
Rady Naukowej Instytutu Fizyki PAN. Instytutu Fizyki PAN.


Przewodniczący Rady Naukowej IF PAN
        prof. dr hab. Jan Mostowski