INSTYTUT FIZYKI PAN
Rada Naukowa
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
 
Warszawa, dnia 4 lutego 2013 r. 


ZAWIADOMIENIE Rada Naukowa Instytutu Fizyki PAN uprzejmie zawiadamia, że w dniu18 lutego 2013 roku o godzinie1400 w Instytucie Fizyki PAN (sala 203) w Warszawie przy al. Lotników 32/46 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgra Dariusza Jakuba Gawrylukapt.: "Wzrost kryształów i badanie właściwości stanu nadprzewodzącego chalkogenków na bazie żelaza"


 
Promotor:prof. dr hab. Roman Puźniak
Recenzenci:prof. dr hab. Piotr Przysłupski
 prof. dr hab. Wojciech Sadowski


Rozprawa doktorska wraz z recenzjami jest do wglądu
w Bibliotece oraz na stronie internetowej
Rady Naukowej Instytutu Fizyki PAN.


Przewodniczący Rady Naukowej IF PAN
        prof. dr hab. Jan Mostowski