INSTYTUT FIZYKI PAN
Rada Naukowa
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
 
Warszawa, dnia 21 maja 2012 r.  


ZAWIADOMIENIE  Rada Naukowa Instytutu Fizyki PAN uprzejmie zawiadamia, że w dniu 31 maja 2012 roku o godzinie 1500 w Instytucie Fizyki PAN (sala 203) w Warszawie przy al. Lotników 32/46 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgr Marty Anny Galickiejpt.: "Badanie struktury krystalicznej, elektronowej i własności magnetycznych
nanodrutów ze związków półprzewodnikowych III-V"


 
Promotor: prof. dr hab. Perła Kacman
Recenzenci: prof. dr hab. Witold Bardyszewski
  prof. dr hab. Tomasz Wojtowicz


Rozprawa doktorska wraz z recenzjami jest do wglądu
w Bibliotece oraz na stronie internetowej
Rady Naukowej Instytutu Fizyki PAN.


Przewodniczący Rady Naukowej IF PAN
        prof. dr hab. Jan Mostowski