Dyplomy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przyznanych Instytutowi Fizyki PAN za działalność innowacyjną grupy prof. dr. hab. Marka Godlewskiego
 
 

Instytut Fizyki PAN otrzymał trzy dyplomy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dyplomy te zostały przyznane za działalność innowacyjną grupy prof. dr. hab. Marka Godlewskiego.

Dyplom za szczególną aktywność w zakresie promocji polskiej nauki na arenie międzynarodowej w 2019 r.


 


Dyplom za wysokiej rangi nagrody uzyskane w związku z prezentacją wynalazków na Międzynarodowych Targach Wynalazczości w 2019 r.
Dyplom za wysokiej rangi nagrody uzyskane w związku z prezentacją wynalazków na Międzynarodowych Targach Wynalazczości w 2019 r., wspĂłlnie z Wydziałem Medycyny Weterynaryjnej SGGW.