INSTYTUT FIZYKI PAN
Rada Naukowa
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
 
Warszawa, dnia 30 listopada 2016 r. 


ZAWIADOMIENIE Rada Naukowa Instytutu Fizyki PAN uprzejmie zawiadamia, że w dniu13 grudnia 2016 roku o godzinie1200 w Instytucie Fizyki PAN (sala 203) w Warszawie przy al. Lotników 32/46 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgra Mateusza Chwastykapt.: "Dynamika białek z węzłami, wnękami oraz białek celulosomalnych"


 
Promotor:prof. dr hab. Marek Cieplak
Recenzenci:prof. dr hab. Andrzej Koliński
 dr hab. Joanna Trylska, prof. UW


Rozprawa doktorska wraz z recenzjami jest do wglądu
w Bibliotece oraz na stronie internetowej
Rady Naukowej Instytutu Fizyki PAN.


Przewodniczący Rady Naukowej IF PAN
        prof. dr hab. Jacek Kossut