INSTYTUT FIZYKI PAN
Rada Naukowa
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
 
Warszawa, dnia 11 czerwca 2019 r.  


ZAWIADOMIENIE  Rada Naukowa Instytutu Fizyki PAN uprzejmie zawiadamia, że w dniu 26 czerwca 2019 roku o godzinie 1300 w Instytucie Fizyki PAN (sala 203) w Warszawie przy al. Lotników 32/46 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgr. Oleksandra Chumakapt.: "Magnetoelastic properties and magnetic anisotropy of Heusler alloy thin films"


 
Promotor: dr hab. Adam Nabiałek
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Feliks Stobiecki
  dr hab. Ryszard Gieniusz, prof. UwB


Rozprawa doktorska wraz z recenzjami jest do wglądu
w Bibliotece oraz na stronie internetowej
Rady Naukowej Instytutu Fizyki PAN.


Przewodniczący Rady Naukowej IF PAN
        prof. dr hab. Jacek Kossut