INSTYTUT FIZYKI PAN
Rada Naukowa
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
 
Warszawa, dnia 29 kwietnia 2020 r. 


ZAWIADOMIENIE O ZDALNEJ PUBLICZNEJ OBRONIE
ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
 Rada Naukowa Instytutu Fizyki PAN uprzejmie zawiadamia, że w dniu4 czerwca 2020 roku o godzinie1200 odbędzie się zdalna publiczna obrona rozprawy doktorskiej z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina nauki fizyczne 
mgr. Oleksandra Chumakapt.: "Magnetoelastic properties, magnetic anisotropy and magnetic damping of Co2YZ Heusler alloy thin films"


 
Promotor:dr hab. Adam Nabiałek
Recenzenci:prof. dr hab. inż. Feliks Stobiecki
 dr hab. Ryszard Gieniusz, prof. UwB
 dr hab. inż. Wojciech Maziarz, prof. PAN


Rozprawa doktorska wraz z recenzjami oraz jej streszczeniem jest do wglądu w Bibliotece Instytutu Fizyki PAN, al. Lotników 32/46, Warszawa
oraz na stronie internetowej Rady Naukowej Instytutu Fizyki PAN.

W związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w sposób zdalny. (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 695) art. 63 ust. 5 p. 6 o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2).

Udział w zdalnej publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Oleksandra Chumaka wymaga posiadania aktywnego konta w usłudze Zoom bezpłatnej dla rejestrujących się. Osoby nieposiadające konta mogą się zarejestrować za pomocą strony https://zoom.us/signin

Zarejestrowana osoba może uczestniczyć w obronie poprzez link podany poniżej:

https://zoom.us/j/95407535684

W dniu spotkania po kliknięciu na ten link zostaną Państwo automatycznie połączeni z pokojem wideokonferencyjnym.


Przewodniczący Rady Naukowej IF PAN
        prof. dr hab. Jacek Kossut