INSTYTUT FIZYKI PAN
Rada Naukowa
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
 
Warszawa, dnia 13 września 2010 r. 


ZAWIADOMIENIE Rada Naukowa Instytutu Fizyki PAN uprzejmie zawiadamia, że w dniu5 października 2010 roku o godzinie1000 w Instytucie Fizyki PAN (sala 203) w Warszawie przy al. Lotników 32/46 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgra Bartosza Chmurypt.: "Dynamika wzbudzania elektronowego w dimerze wody O2H4 i rodniku O2 H3"


 
Promotor:prof. dr hab. Andrzej Sobolewski
Recenzenci:doc. dr hab. Mariusz Gajda
 prof. dr hab. Robert Moszyński


Rozprawa doktorska wraz z recenzjami jest do wglądu
w Bibliotece oraz na stronie internetowej
Rady Naukowej Instytutu Fizyki PAN.


Przewodniczący Rady Naukowej IF PAN
        prof. dr hab. Jan Mostowski