INSTYTUT FIZYKI PAN
Rada Naukowa
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
 
Warszawa, dnia 21 maja 2012 r. 


ZAWIADOMIENIE Rada Naukowa Instytutu Fizyki PAN uprzejmie zawiadamia, że w dniu31 maja 2012 roku o godzinie1300 w Instytucie Fizyki PAN (sala 203) w Warszawie przy al. Lotników 32/46 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgr Małgorzaty Bukałypt.: "Analiza teoretyczna właściwości kryształów mieszanych PbTe/CdTe
oraz nanostruktur utworzonych na bazie tych materiałów"


 
Promotor:prof. ndz. dr hab. Ryszard Buczko
Recenzenci:prof. dr hab. Grzegorz Karczewski
 prof. dr hab. Stanisław Krukowski


Rozprawa doktorska wraz z recenzjami jest do wglądu
w Bibliotece oraz na stronie internetowej
Rady Naukowej Instytutu Fizyki PAN.


Przewodniczący Rady Naukowej IF PAN
        prof. dr hab. Jan Mostowski