INSTYTUT FIZYKI PAN
Rada Naukowa
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
 
Warszawa, dnia 27 grudnia 2017 r. 


ZAWIADOMIENIE Rada Naukowa Instytutu Fizyki PAN uprzejmie zawiadamia, że w dniu12 stycznia 2018 roku o godzinie1200 w Instytucie Fizyki PAN (sala 203) w Warszawie przy al. Lotników 32/46 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgr Magdy Miry Białkowskiejpt.: "Fluoryzujący barwnik organiczny w środowisku monokryształu molekularnego. Badania na poziomie pojedynczej cząsteczki"


 
Promotor:prof. dr hab. Bolesław Kozankiewicz
Recenzenci:prof. dr hab. Roman Świetlik
 prof. dr hab. Jacek Waluk


Rozprawa doktorska wraz z recenzjami jest do wglądu
w Bibliotece oraz na stronie internetowej
Rady Naukowej Instytutu Fizyki PAN.


Przewodniczący Rady Naukowej IF PAN
        prof. dr hab. Jacek Kossut