INSTYTUT FIZYKI PAN
Rada Naukowa
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
 
Warszawa, dnia 9 października 2015 r. 


ZAWIADOMIENIE Rada Naukowa Instytutu Fizyki PAN uprzejmie zawiadamia, że w dniu21 października 2015 roku o godzinie1000 w Instytucie Fizyki PAN (sala 203) w Warszawie przy al. Lotników 32/46 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgra Valeriyego Bezusyypt.: "Wpływ domieszek metali przejściowych na własności stanu normalnego i nadprzewodzącego nadprzewodników wysokotemperaturowych"


 
Promotor:prof. dr hab. Marta Cieplak
Recenzenci:prof. dr hab. Andrzej Kołodziejczyk
 prof. dr hab. Karol Wysokiński


Rozprawa doktorska wraz z recenzjami jest do wglądu
w Bibliotece oraz na stronie internetowej
Rady Naukowej Instytutu Fizyki PAN.


Przewodniczący Rady Naukowej IF PAN
        prof. dr hab. Jacek Kossut