INSTYTUT FIZYKI PAN
Rada Naukowa
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
 
Warszawa, dnia 3 kwietnia 2013 r. 


ZAWIADOMIENIE Rada Naukowa Instytutu Fizyki PAN uprzejmie zawiadamia, że w dniu18 kwietnia 2012 roku o godzinie1300 w Instytucie Fizyki PAN (sala 203) w Warszawie przy al. Lotników 32/46 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgr Anny Baranowskiej-Korczycpt.: "Półprzewodnikowe sensory oparte na nanowłóknach otrzymywanych metodą elektroprzędzenia"


 
Promotor:prof. dr Danek Elbaum
Recenzenci:dr hab. inż. Tomasz Ciach, prof. PW
 prof. dr hab. Grzegorz Karczewski


Rozprawa doktorska wraz z recenzjami jest do wglądu
w Bibliotece oraz na stronie internetowej
Rady Naukowej Instytutu Fizyki PAN.


Przewodniczący Rady Naukowej IF PAN
        prof. dr hab. Jan Mostowski